ENGLISH  |  中文
 产品列表
  轴向整流二极管
  普通整流二极管
  高速整流二极管
  高效整流二极管
  高效整流二极管
  超高速整流二极管
  肖特基二极管
  表面贴装二极管
  功率整流二极管
  桥式整流二极管
  齐纳稳压管
  开关管
  硅双向出发二极管
  瞬态电压抑制二极管
  封装式样及外形(本体尺寸)
联系我们 更多
柳先生或左先生
电话:0086-512-66076698
传真:0086-512-66329880
手机:13962168280
邮箱:andy@suzhoutrust.com
地址:苏州市高新区通安镇同心路88号3幢
产品展示 当前位置:首页 >> 产品展示
 
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 1A-6A Series
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Trr
(Max)
Chip
Marking
VRRM
@25C
@100C
@125C
50
100
200
400
600
800
1000
DOWN
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
(nS)
 
S<>T(O)
(V)
1.0 R-1 5 100 1.30 1.0 25 150 OJ (Open Junction) 1Fx 1F1 1F2 1F3 1F4   
250     1F5  
500      1F6 1F7
A-405 5 100 1.30 1.0 30 150 FR10xS FR101S FR102S FR103S FR104S    
250     FR105S  
500      FR106S FR107S
A-405 5 100 1.30 1.0 30 200 1N493x 1N4933S 1N4934S 1N4935S 1N4936S 1N4937S  
DO-41 5 100 1.30 1.0 30 150 FR10x FR101 FR102 FR103 FR104    
250     FR105  
500      FR106 FR107
DO-41 5 100 1.30 1.0 30 200 1N493x 1N4933 1N4934 1N4935 1N4936 1N4937  
1.5 DO-41 5 100 1.30 1.5 60 150 FR15xS FR151S FR152S FR153S FR154S    
250     FR155S  
500      FR156S FR157S
DO-15 5 100  1.30 1.5 60 150 FR15x FR151 FR152 FR153 FR154    
250     FR155  
500      FR156 FR157
2.0 DO-15 5 100 1.30 2.0 60 150 FR20x FR201 FR202 FR203 FR204    
250     FR205  
500      FR206 FR207
DO-201AD 10 100 1.30 2.0 70 250 BY29x   BY296 BY297 BY298 BY299 BY299S
2.5 R-3 5 100 1.30 2.5 150 150 FR25x FR251 FR252 FR253 FR254    
250     FR255  
500      FR256 FR257
3.0 DO-201AD 10 200 1.30 3.0 150 150 FR30x FR301 FR302 FR303 FR304    
250     FR305  
500      FR306 FR307
DO-201AD 10 500 1.30 3.0 100 150 BY39x   BY396 BY397 BY398 BY399 BY399S
5.0 DO-201AD 10 1000 1.30 5.0 200 200 BY-xx BY500-50 BY500-100 BY500-200 BY500-400 BY500-600 BY500-800 BY500-1000
6.0 DO-201AD 10 200 1.30 6.0 200 150 FR60xS FR601S FR602S FR603S FR604S    
250     FR605S  
500      FR606S FR607S
R-6 10 200 1.30 6.0 200 150 FR60x FR601 FR602 FR603 FR604    
250     FR605  
500      FR606 FR607

 

GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 1A-6A Series
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Trr
(Max)
Chip
Marking
VRRM
@25C
@100C
@125C
50
100
200
400
600
800
1000
DWON
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
(nS)
 
S<>T(O)
(V)
1.0 R-1 5 100 1.30 1.0 25 150 GPP (GlassPassivatedPellet) 1FxG 1F1G 1F2G 1F3G 1F4G   
250     1F5G  
500      1F6G 1F7G
A-405 5 100 1.30 1.0 30 150 FR10xSG FR101SG FR102SG FR103SG FR104SG    
250     FR105SG  
500      FR106SG FR107SG
A-405 5 100 1.30 1.0 30 200 1N493xG 1N4933SG 1N4934SG 1N4935SG 1N4936SG 1N4937SG  
A-405 10  200
@150C
1.30 1.0 30 150 RGP10xS RGP10AS RGP10BS RGP10DS RGP10GS    
250     RGP10JS  
500      RGP10KS RGP10MS
DO-41 5 100 1.30 1.0 30 150 FR10xG FR101G FR102G FR103G FR104G    
250     FR105G  
500      FR106G FR107G
DO-41 5 100 1.30 1.0 30 200 1N493xG 1N4933G 1N4934G 1N4935G 1N4936G 1N4937G  
DO-41 10  200
@150C
1.30 1.0 30 150 RGP10x RGP10A RGP10B RGP10D RGP10G    
250     RGP10J  
500      RGP10K RGP10M
DO-41 5  200
@150C
1.30 1.0 25 150 1N494xG   1N4942G 1N4944G    
250     1N4946G 1N4947G 
500       1N4948G
1.5 DO-41 5  100 1.30 1.5 50 150 FR15xSG FR151SG FR152SG FR153SG FR154SG    
250     FR155SG  
500      FR156SG FR157SG
DO-15 5  100 1.30 1.5 50 150 FR15xG FR151G FR152G FR153G FR154G   
250     FR155G  
500      FR156G FR157G
DO-15 5  200
@150C
1.30 1.5 50 150 RGP15x RGP15A RGP15B RGP15D RGP15G    
250     RGP15J  
500      RGP15K RGP15M
2.0 DO-15 5  100 1.30 2.0 55 150 FR20xG FR201G FR202G FR203G FR204G    
250     FR205G  
500      FR206G FR207G
DO-15 5  100 1.30 2.0 80 150 RGP20x RGP20A RGP20B RGP20D RGP20G    
250     RGP20J  
500      RGP20K RGP20M
3.0 DO-201AD 5  100 1.30 3.0 125 150 FR30xG FR301G FR302G FR303G FR304G    
 
250     FR305G  
500      FR306G FR307G
5  100 1.30 3.0 125 150 RGP30x RGP30A RGP30B RGP30D RGP30G   
250     RGP30J  
500      RGP30K RGP30M
6.0 R-6 5  200 1.30 6.0 250 150 FR60xG FR601G FR602G FR603G FR604G    
250     FR605G  
500      FR606G FR607G

 

 

版权所有 © 2012 苏州查斯特电子有限公司 技术支持 汇成传媒
电话:0086-512-66076698 传真:0086-512-66329880 手机:13962168280 (柳先生) 邮箱:andy@suzhoutrust.com