ENGLISH  |  中文
 产品列表
  轴向整流二极管
  普通整流二极管
  高速整流二极管
  高效整流二极管
  高效整流二极管
  超高速整流二极管
  肖特基二极管
  表面贴装二极管
  功率整流二极管
  桥式整流二极管
  齐纳稳压管
  开关管
  硅双向出发二极管
  瞬态电压抑制二极管
  封装式样及外形(本体尺寸)
联系我们 更多
柳先生或左先生
电话:0086-512-66076698
传真:0086-512-66329880
手机:13962168280
邮箱:andy@suzhoutrust.com
地址:苏州市高新区通安镇同心路88号3幢
产品展示 当前位置:首页 >> 产品展示
SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 1A-6A Series
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Trr
(Max)
Chip
Marking
VRRM
@25C
@100C
@125C
50
100
150
200
300
400
600
800
1000
DWON
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
(nS)
 
S<>T(O)
(V)
1.0 R-1 5 150 0.95 1.0 30 35 OJ (Open Junction) 1Ex 1E1 1E2 1E3 1E4     
1.25     1E5 1E6   
2.20       1E7 1E8 1E9
A-405 5 50 0.95 1.0 30 35 SF1xS SF11S SF12S SF13S SF14S      
1.25     SF15S SF16S   
10 100 2.20       SF17S SF18S SF19S
DO-41 5 50 0.95 1.0 30 35 SF1x SF11 SF12 SF13 SF14      
1.25     SF15 SF16   
10 100 2.20       SF17 SF18 SF19
2.0 DO-15 5 50 0.95 2.0 50 35 SF2x SF21 SF22 SF23 SF24      
1.25     SF25 SF26   
10 100 2.20       SF27 SF28 SF29
3.0 DO-201AD 5 50 0.95 3.0 125 35 SF3x SF31 SF32 SF33 SF34      
1.40     SF35 SF36   
1.70       SF37 SF38 SF39
5.0 DO-201AD 5 50 0.95 5.0 135 35 SF5x SF51 SF52 SF53 SF54      
1.40     SF55 SF56   
1.70       SF57 SF58 SF59
6.0 DO-201AD 5 100 0.98 6.0 150 35 SF6x SF61 SF62 SF63 SF64      
1.30     SF65 SF66   
1.70       SF67 SF68 SF69

 

GLASS PASSIVATED SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 1A-6A Series
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Trr
(Max)
Chip
Marking
VRRM
@25C
@100C
@125C
50
100
150
200
300
400
600
800
1000
DOWN
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
(nS)
 
S<>T(O)
(V)
1.0 R-1 5 100 0.95 1.0 30 35 GPP
(GlassPassivatedPellet)
1ExG 1E1G 1E2G 1E4G      
1.30     1E6G   
1.70     1E7G 1E8G 1E9G
A-405 5 100 0.95 1.0 30 35 SF1xSG SF11SG SF12SG SF13SG SF14SG      
1.30     SF15SG SF16SG   
1.70       SF17SG SF18SG SF19SG
DO-41 5 100 0.95 1.0 30 35 SF1xG SF11G SF12G SF13G SF14G     
 
1.30     SF15G SF16G   
1.70       SF17G SF18G SF19G
2.0 DO-15 5 50 0.95 2.0 50 35 SF2xG SF21G SF22G SF23G SF24G      
1.30     SF25G SF26G   
1.70       SF27G SF28G SF29G
3.0 DO-201AD 5 50 0.95 3.0 125 35 SF3xG SF31G SF32G SF33G SF34G      
1.30     SF35G SF36G   
1.70       SF37G SF38G SF39G
5.0 DO-201AD 5 50 0.95 5.0 125 35 SF5xG SF51G SF52G SF53G SF54G      
1.30     SF55G SF56G   
1.70       SF57G SF58G SF59G
6.0 DO-201AD 5 50 0.95 6.0 150 35 SF6xG SF61G SF62G SF63G SF64G      
1.30     SF65G SF66G   
1.70       SF67G SF68G SF69G

 

版权所有 © 2012 苏州查斯特电子有限公司 技术支持 汇成传媒
电话:0086-512-66076698 传真:0086-512-66329880 手机:13962168280 (柳先生) 邮箱:andy@suzhoutrust.com