ENGLISH  |  中文
 产品列表
  轴向整流二极管
  表面贴装二极管
  功率整流二极管
  高效整流二极管
  超高速整流二极管
  肖特基二极管
  桥式整流二极管
  齐纳稳压管
  开关管
  硅双向出发二极管
  瞬态电压抑制二极管
  封装式样及外形(本体尺寸)
联系我们 更多
柳先生或左先生
电话:0086-512-66076698
传真:0086-512-66329880
手机:13962168280
邮箱:andy@suzhoutrust.com
地址:苏州市高新区通安镇同心路88号3幢
产品展示 当前位置:首页 >> 产品展示
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 10A - 16A Series (TO-220 TYPE)
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Marking
VRRM
@25C
@100C
@125C
30
35
40
45
50
60
100
150
200
DWON
(mA)
(mA)
(mA)
(V)
(A)
(A)
S<>T(x)
(V)
10.0 TO-220AC TO-220-2L 0.10  15 0.60 10.0 150   MBR1035  MBR1045     
0.80      MBR1050 MBR1060 MBR10100  
0.20 15  0.65    MBR1040      
1.00  50 0.60 250  SBL1030  SBL1040      
ITO-220AC TO-220F-2L 0.10  15 0.60 10.0 150   MBRF1035  MBRF1045     
0.80      MBRF1050 MBRF1060 MBRF10100  
0.20 15  0.65    MBRF1040      
1.00  50 0.60 250  SBLF1030  SBLF1040      
TO-220AB TO-220-3L 0.10 10  0.70 5.0 125     MBR1045CT     
0.10 6  0.85 120        MBR10100CT  
0.05  1 0.88 160         MBR10150CT MBR10200CT
0.50 50  0.55 175  SBL1030CT  SBL1040CT      
ITO-220AB TO-220F-3L 0.10 10  0.70 5.0 125     MBRF1045CT     
0.10 6  0.85 120        MBRF10100CT  
0.05  1 0.88 160         MBRF10150CT MBRF10200CT
0.50 50  0.55 175  SBLF1030CT  SBLF1040CT      
15.0 TO-220AB TO-220-3L 0.10  15 0.57 7.5 150   MBR1535CT  MBR1545CT     
0.50 7  0.85        MBR15100CT  
0.93         MBR15150CT MBR15200CT
1.00  50 0.75      MBR1550CT MBR1560CT   
ITO-220AB TO-220F-3L 0.10  15 0.57 7.5 150   MBRF1535CT  MBRF1545CT     
0.50 7  0.85        MBRF15100CT  
 0.93         MBRF15150CT MBRF15200CT
1.00  50 0.75      MBRF1550CT MBRF1560CT   
16.0 TO-220AC TO-220-2L 0.20  40 0.63 16.0 150   MBR1635  MBR1645     
1.00  50 0.75      MBR1650 MBR1660   
ITO-220AC TO-220F-2L 0.20  40 0.63 16.0 150   MBRF1635  MBRF1645     
1.00  50 0.75      MBRF1650 MBRF1660   
TO-220AB TO-220-3L 0.10  15 0.63 8.0 150   MBR1635CT  MBR1645CT     
1.00 50 0.75      MBR1650CT MBR1660CT   
0.50 50  0.55 250  SBL1630CT  SBL1640CT      
ITO-220AB TO-220F-3L 0.10  15 0.63 8.0 150   MBR1635CT  MBR1645CT     
1.00 50 0.75      MBR1650CT MBR1660CT   
0.50 50  0.55 250  SBL1630CT  SBL1640CT      

 

SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 20A - 30A Series (TO-220 TYPE)
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Marking
VRRM
@25C
@100C
@125C
30
35
40
45
50
60
100
150
200
DWON
(mA)
(mA)
(mA)
(V)
(A)
(A)
S<>T(x)
(V)
20.0 TO-220AB TO-220-3L 0.10  15 0.57 10.0 150   MBR2035CT  MBR2045CT     
0.15 150 0.70      MBR2050CT MBR2060CT   
0.10 6  0.80        MBR20100CT  
0.05  1 0.90 200         MBR20150CT 
0.05  1 0.81 290          MBR20200CT
1.00 50  0.60 250  SBL2030CT  SBL2040CT      
ITO-220AB TO-220F-3L 0.10  15 0.57 10.0 150   MBRF2035CT  MBRF2045CT     
0.15 150 0.70      MBRF2050CT MBRF2060CT   
0.10 6  0.80        MBRF20100CT  
0.05  1 0.90 200         MBRF20150CT 
0.05  1 0.88 290          MBRF20200CT
1.00 50  0.60 250  SBLF2030CT  SBLF2040CT      
25.0 TO-220AB TO-220-3L 0.2  40 0.82 25.0 150   MBR2535CT  MBR2545CT     
1.0  50 0.75 12.5      MBR2550CT MBR2560CT   
0.9 50 100 0.49 12.5 180  SBL2530CT        
ITO-220AB TO-220F-3L 0.2  40 0.82 25.0 150   MBRF2535CT  MBRF2545CT     
1.0  50 0.75 12.5      MBRF2550CT MBRF2560CT   
0.9 50 100 0.49 12.5 180  SBLF2530CT        
30.0 TO-220AB TO-220-3L 1.0  60 0.60 15.0 200   MBR3035CT  MBR3045CT     
0.05  1 0.90 15.0 260         MBR30150CT 
ITO-220AB TO-220F-3L 1.0  60 0.60 15.0 200   MBRF3035CT  MBRF3045CT     
0.05  1 0.90 15.0 260         MBRF30150CT 

 

版权所有 © 2012 苏州查斯特电子有限公司 技术支持 汇成传媒
电话:0086-512-66076698 传真:0086-512-66329880 手机:13962168280 (柳先生) 邮箱:andy@suzhoutrust.com