ENGLISH  |  中文
 产品列表
  轴向整流二极管
  普通整流二极管
  高速整流二极管
  高效整流二极管
  高效整流二极管
  超高速整流二极管
  肖特基二极管
  表面贴装二极管
  功率整流二极管
  桥式整流二极管
  齐纳稳压管
  开关管
  硅双向出发二极管
  瞬态电压抑制二极管
  封装式样及外形(本体尺寸)
联系我们 更多
柳先生
电话:0086-512-66076698
传真:0086-512-66329880
手机:13962168280
邮箱:andy@suzhoutrust.com
地址:苏州市高新区通安镇同心路88号3幢
产品展示 当前位置:首页 >> 产品展示
GENERAL RECTIFIER DIODE                
■ 1A-10A Series
IAV(A) PKG IR(Max) VF
(Max)
@ IF IFSM
(Max)
Chip Marking VRRM
@25C @100C @125C 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 DOWN
(uA) (uA) (uA) (V) (A) (A)  S<>T(O) (V)
1.0 R-1 5 50 1.10 1.0 30 OJ (Open Junction) 1Ax 1A1 1A2 1A3  1A4  1A5 1A6 1A7
A-405 5 50 1.10 1.0 30 1N400xS 1N4001S 1N4002S 1N4003S  1N4004S  1N4005S 1N4006S 1N4007S
DO-41 5 50 1.10 1.0 30 1N400x 1N4001 1N4002 1N4003  1N4004  1N4005 1N4006 1N4007
1.5 DO-41 5 50 1.40 1.5 50 1N539xS 1N5391S 1N5392S 1N5393S 1N5394S 1N5395S 1N5396S 1N5397S 1N5398S 1N5399S
DO-15 5 50 1.40 1.5 50 1N539x 1N5391 1N5392 1N5393 1N5394 1N5395 1N5396 1N5397 1N5398 1N5399
DO-15 5 50 1.10 1.5 60 RL15x RL151 RL152 RL153  RL154  RL155 RL156 RL157
2.0 DO-15 5 50 1.10 2.0 70 RL20x RL201 RL202 RL203 RL204 RL205 RL206 RL207
2.5 R-3 5 50 1.10 2.5 150 RL25x RL251 RL252 RL253  RL254  RL255 RL256 RL257
3.0 DO-201AD 10 100 1.10 3.0 100 BY25x   BY251  BY252  BY253 BY254 BY255 (1300V)
DO-201AD 10 500 1.20 3.0 200 1N540x 1N5400 1N5401 1N5402 1N5403 1N5404 1N5405 1N5406 1N5407 1N5408
6.0 R-6 10 100 1.00 6.0 400 6Ax 6A05 6A1 6A2  6A4  6A6 6A8 6A10
10.0 R-6 10 100 1.00 10.0 400 10Ax 10A05 10A1 10A2  10A4  10A6 10A8 10A10

 

GLASS PASSIVATED GENERAL RECTIFIER DIODE             
■ 1A-6A Series
IAV(A) PKG IR(Max) VF
(Max)
@ IF IFSM
(Max)
Chip Marking VRRM
@25C @100C @125C 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 DOWN
(uA) (uA) (uA) (V) (A) (A)  S<>T(O) (V)
1.0 R-1 5  100 1.10 1.0 30 GPP
(GlassPassivatedPellet)
1Gx 1G1 1G2 1G3  1G4  1G5 1G6 1G7
A-405 5  50 1.10 1.0 30 1N400xSG 1N4001SG 1N4002SG 1N4003SG  1N4004SG  1N4005SG 1N4006SG 1N4007SG
DO-41 5 50 1.10 1.0 30 1N400xG 1N4001G 1N4002G 1N4003G  1N4004G  1N4005G 1N4006G 1N4007G
1.5 DO-15 5 50 1.40 1.5 50 1N539xG 1N5391G 1N5392G 1N5393G 1N5394G 1N5395G 1N5396G 1N5397G 1N5398G 1N5399G
DO-15 5 200 1.10 1.5 50 RL15xG RL151G RL152G RL153G  RL154G  RL155G RL156G RL157G
2.0 DO-15 5 100 1.10 2.0 50 RL20xG RL201G RL202G RL203G  RL204G  RL205G RL206G RL207G
3.0 DO-201AD 5 100 1.10 3.0 125 1N540xG 1N5400G 1N5401G 1N5402G 1N5403G 1N5404G 1N5405G 1N5406G 1N5407G 1N5408G
6.0 R-6 10 100 1.10 6.0 400 6AxG 6A05G 6A1G       
R-6 10 100 1.00 6.0 400 6AxG   6A2G  6A4G  6A6G 6A8G 6A10G

 

版权所有 © 2012 苏州查斯特电子有限公司 苏ICP备12039779号-1 技术支持 汇成传媒
电话:0086-512-66076698 传真:0086-512-66329880 手机:13962168280 (柳先生) 邮箱:andy@suzhoutrust.com