ENGLISH  |  中文
 产品列表
  轴向整流二极管
  表面贴装二极管
  功率整流二极管
  桥式整流二极管
  桥式整流二极管
  齐纳稳压管
  开关管
  硅双向出发二极管
  瞬态电压抑制二极管
  封装式样及外形(本体尺寸)
联系我们 更多
柳先生
电话:0086-512-66076698
传真:0086-512-66329880
手机:13962168280
邮箱:andy@suzhoutrust.com
地址:苏州市高新区通安镇同心路88号3幢
产品展示 当前位置:首页 >> 产品展示
GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER DIODE
 
 
 
 
 
 
 
■ 0.5A-2A Series (Mini-Bridge)
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Marking
VRRM
@25C
@100C
@125C
50
100
200
400
600
800
1000
DOWN
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
S<>T(x)
(V)
0.5 MBS 5  500 1.0 0.4 35 BxS B05S B1S B2S B4S B6S B8S B10S
0.8* MBM 5  500 1.0 0.4 35 BxM B05M B1M B2M B4M B6M B8M B10M
1.0 MBS 5  500 1.1 1.0 40 MFxS   MF2S MF4S MF6S MF8S MF10S
MBM 5  500 1.1 1.0 40 MFxM   MF2M MF4M MF6M MF8M MF10M
DF(DB-1) 10 500 1.1 1.0 50 DFxx DF005 DF01 DF02 DF04 DF06 DF08 DF10
DFS(DB-S) 10 500 1.1 1.0 50 DFxx DF005S DF01S DF02S DF04S DF06S DF08S DF10S
1.5 DF(DB-1) 10 500 1.1 1.5 50 DF15x DF1505 DF151 DF152 DF154 DF156 DF158 DF1510
DFS(DB-S) 10 500 1.1 1.5 50 DF15x DF1505S DF151S DF152S DF154S DF156S DF158S DF1510S
*. On aluminum substrate P.C.B. with an area of 0.8" x 0.8" (20 x 20 mm) mounted on 0.05" x 0.05" (1.3 x 1.3mm) solder pad.

 

■ 2A-35A Series (SIP PACKAGE)
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Marking
VRRM
@25C
@100C
@125C
50
100
200
400
600
800
1000
DWON
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
S<>T(x)
(V)
2.0 KBP 5  500 1.1 1.0 50 KBP20x KBP2005 KBP201 KBP202 KBP204 KBP206 KBP208 KBP210
GBL(2S,KBJ2) 5 250  1.0 1.0 65 PBS20xG PBS2005G PBS201G PBS202G PBS204G PBS206G PBS208G PBS210G
5  250 1.0 1.0 80 PBS20xGU PBS2005GU PBS201GU PBS202GU PBS204GU PBS206GU PBS208GU PBS210GU
4.0 GBL(2S,KBJ2) 5 500 1.1 2.0 150 GBL40x GBL4005 GBL401 GBL402 GBL404 GBL406 GBL408 GBL410
KBJ(3S,KBJ4) 10 100  1.0 2.0 80 PBS40xG PBS4005G PBS401G PBS402G PBS404G PBS406G PBS408G PBS410G
5  250 1.0 2.0 120 PBS40xGU PBS4005GU PBS401GU PBS402GU PBS404GU PBS406GU PBS408GU PBS410GU
KBL 10 1000  1.0 2.0 150 KBL40x KBL4005 KBL401 KBL402 KBL404 KBL406 KBL408 KBL410
KBU 10 1000  1.0 2.0 150 KBU40x KBU4005 KBU401 KBU402 KBU404 KBU406 KBU408 KBU410
GBU 5 500 1.0 2.0 150 GBU40x GBU4005 GBU401 GBU402 GBU404 GBU406 GBU408 GBU410
6.0 GBJ(5S,KBJ6) 5 250 1.0 3.0 150 PBS60xG PBS6005G PBS601G PBS602G PBS604G PBS606G PBS608G PBS610G
GBU 5 500 1.0 3.0 175 GBU60x GBU6005 GBU601 GBU602 GBU604 GBU606 GBU608 GBU610
8.0 GBJ(5S,KBJ6) 5 250 1.0 4.0 180 PBS80xG PBS8005G PBS801G PBS802G PBS804G PBS806G PBS808G PBS810G
GBU 5 500 1.0 4.0 200 GBU80x GBU8005 GBU801 GBU802 GBU804 GBU806 GBU808 GBU810
10.0 GBJ(5S,KBJ6) 5 250 1.0 5.0 200 PBS100xG PBS10005G PBS1001G PBS1002G PBS1004G PBS1006G PBS1008G PBS1010G
KBPC(W) 10 1000  1.1 5.0 150 KBPC100xW KBPC10005W KBPC1001W KBPC1002W KBPC1004W KBPC1006W KBPC1008W KBPC1010W
KBPC 10 1000  1.1 5.0 150 KBPC100x KBPC10005 KBPC1001 KBPC1002 KBPC1004 KBPC1006 KBPC1008 KBPC1010
15.0 GBJ(5S,KBJ6) 5 250 1.0 7.5 200 PBS150xG PBS15005G PBS1501G PBS1502G PBS1504G PBS1506G PBS1508G PBS1510G
KBPC(W) 10 1000  1.1 7.5 300 KBPC150xW KBPC15005W KBPC1501W KBPC1502W KBPC1504W KBPC1506W KBPC1508W KBPC1510W
KBPC 10 1000  1.1 7.5 300 KBPC150x KBPC15005 KBPC1501 KBPC1502 KBPC1504 KBPC1506 KBPC1508 KBPC1510
25.0 GBJ(5S,KBJ6) 5 250 1.0 12.5 350 PBS250xG PBS25005G PBS2501G PBS2502G PBS2504G PBS2506G PBS2508G PBS2510G
KBPC(W) 10 1000  1.1 12.5 300 KBPC250xW KBPC25005W KBPC2501W KBPC2502W KBPC2504W KBPC2506W KBPC2508W KBPC2510W
KBPC 10 1000  1.1 12.5 300 KBPC250x KBPC25005 KBPC2501 KBPC2502 KBPC2504 KBPC2506 KBPC2508 KBPC2510
35.0 KBPC(W) 10 1000  1.1 17.5 400 KBPC350xW KBPC35005W KBPC3501W KBPC3502W KBPC3504W KBPC3506W KBPC3508W KBPC3510W
KBPC 10 1000  1.1 17.5 400 KBPC350x KBPC35005 KBPC3501 KBPC3502 KBPC3504 KBPC3506 KBPC3508 KBPC3510
50.0 KBPC 10 1000  1.1 25.0 500 KBPC500x KBPC50005 KBPC5001 KBPC5002 KBPC5004 KBPC5006 KBPC5008 KBPC5010

 

版权所有 © 2012 苏州查斯特电子有限公司 苏ICP备12039779号-1 技术支持 汇成传媒
电话:0086-512-66076698 传真:0086-512-66329880 手机:13962168280 (柳先生) 邮箱:andy@suzhoutrust.com