ENGLISH  |  中文
 产品列表
  轴向整流二极管
  表面贴装二极管
  功率整流二极管
  桥式整流二极管
  齐纳稳压管
  开关管
  开关管
  硅双向出发二极管
  瞬态电压抑制二极管
  封装式样及外形(本体尺寸)
联系我们 更多
柳先生
电话:0086-512-66076698
传真:0086-512-66329880
手机:13962168280
邮箱:andy@suzhoutrust.com
地址:苏州市高新区通安镇同心路88号3幢
产品展示 当前位置:首页 >> 产品展示
 
miniMELF Switching (LL-34)
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
I(AV)
VRRM
@IRM
VR
IFSM
VFM
IRM
Trr
VFM
@I(AV)
IRM
VR
DWON
(A)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
(uA)
(V)
(nS)
LL4148
0.15
100
75
0.5
1.0
0.01
5.00
75
4.0
LL4150
0.20
50
35
0.5
1.0
0.20
0.10
50
4.0
LL4151
0.15
75
50
0.5
1.0
0.15
0.05
50
4.0
LL4154
0.15
35
25
0.5
1.0
0.03
0.10
25
2.0
LL4448
0.15
100
75
0.5
1.0
0.01
5.00
75
4.0
BAV100
0.25
60
50
1.0
1.0
0.10
5.00
50
50.0
 
BAV101
0.25
120
100
1.0
1.0
0.10
5.00
100
50.0
    
BAV102
0.25
200
150
1.0
1.0
0.10
5.00
150
50.0
 
BAV103
0.25
250
200
1.0
1.0
0.10
5.00
200
50.0
 

 

DO-35 Glass Switching
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
I(AV)
VRRM
@IRM
VR
IFSM
VFM
IRM
Trr
VFM
@I(AV)
IRM
VR
DWON
(A)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
(uA)
(V)
(nS)
1N4148 0.15 100 75 0.5 1.0 0.01 5.00 75 4.0
1N4150 0.20 50 35 0.5 1.0 0.20 0.10 50 4.0
1N4151 0.15 75 50 0.5 1.0 0.15 0.05 50 4.0
1N4154 0.15 35 25 0.5 1.0 0.30 0.10 25 2.0
1N4448 0.15 100 75 0.5 1.0 0.01 5.00 75 4.0
1N914 0.075 100 75 0.5 1.0 0.01 0.025 20 4.0
1SS130 0.13 100 75 0.6 1.0 0.01 0.50 20 4.0
1SS131 0.13 90 80 0.4 1.2 0.10 0.50 80 4.0
1SS132 0.12 55 50 0.5 1.2 0.10 0.50 50 4.0
1SS133 0.13 90 80 0.5 1.2 0.10 0.50 80 4.0
1SS134 0.05 40 35 0.2 0.9 0.01 1.00 35 3.0
1S1553 0.10 70 60 1.0 1.4 0.10 1.00 20 4.0
1S1555 0.10 35 30 1.0 1.4 0.10 1.00 20 4.0
BAV17 0.25 55 50 1.0 1.0 0.10 0.10 20 50.0
BAV18 0.25 60 50 1.0 1.0 0.10 0.10 50 50.0
BAV19 0.25 120 100 1.0 1.0 0.10 0.10 100 50.0
BAV20 0.25 200 150 1.0 1.0 0.10 0.10 150 50.0
BAV21 0.25 250 200 1.0 1.0 0.10 0.10 200 50.0
1SS245 0.20 250 220 1.0 1.5 0.20 10.00 220 75.0
1SS141 0.11 40 35 0.3 1.2 0.10 0.01 20 50.0
1SS144 0.20 200 150 1.0 1.0 0.10 0.50 150 400.0
1SS145 0.20 300 250 1.0 1.0 0.10 0.50 250 400.0
1SS146 0.20 250 200 1.0 1.0 0.10 0.50 200 400.0
1SS147 0.20 200 150 1.0 1.0 0.10 0.50 150 400.0

版权所有 © 2012 苏州查斯特电子有限公司 苏ICP备12039779号-1 技术支持 汇成传媒
电话:0086-512-66076698 传真:0086-512-66329880 手机:13962168280 (柳先生) 邮箱:andy@suzhoutrust.com