ENGLISH  |  中文
 产品列表
  轴向整流二极管
  表面贴装二极管
  功率整流二极管
  桥式整流二极管
  齐纳稳压管
  开关管
  硅双向出发二极管
  瞬态电压抑制二极管
  400W 系列 (P4KEnn, P4SMAnn, SMAJnn)
  600W 系列 (P6KEnn, P6SMBnn, SMBJnn)
  1,500W 系列 (1.5KEnn, 1.5SMCnn, SMCJnn)
  3,000W 系列 (SMDJnn)
  封装式样及外形(本体尺寸)
联系我们 更多
柳先生
电话:0086-512-66076698
传真:0086-512-66329880
手机:13962168280
邮箱:andy@suzhoutrust.com
地址:苏州市高新区通安镇同心路88号3幢
产品展示 当前位置:首页 >> 产品展示
TVS (400W) (DO-41)
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
DOWN
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
P4KE 6.8 6.12 7.48 10 1000 5.50 10.8 37.0 3.5 40
P4KE 6.8A 6.46 7.14 10 1000 5.80 10.5 38.1 3.5 40
P4KE 7.5 6.75 8.25 10 500 6.05 11.7 34.2 3.5 40
P4KE 7.5A 7.13 7.88 10 500 6.40 11.3 35.4 3.5 40
P4KE 8.2 7.38 9.02 10 200 6.63 12.5 32.0 3.5 40
P4KE 8.2A 7.79 8.61 10 200 7.02 12.1 33.1 3.5 40
P4KE 9.1 8.19 10.01 1.0 50 7.37 13.8 29.0 3.5 40
P4KE 9.1A 8.65 9.56 1.0 50 7.78 13.4 29.9 3.5 40
P4KE 10 9.0 11.0 1.0 10 8.10 15.0 26.7 3.5 40
P4KE 10A 9.5 10.5 1.0 10 8.55 14.5 27.6 3.5 40
P4KE 11 9.9 12.1 1.0 5.0 8.92 16.2 24.7 3.5 40
P4KE 11A 10.5 11.6 1.0 5.0 9.40 15.6 25.6 3.5 40
P4KE 12 10.8 13.2 1.0 5.0 9.72 17.3 23.1 3.5 40
P4KE 12A 11.4 12.6 1.0 5.0 10.2 16.7 24.0 3.5 40
P4KE 13 11.7 14.3 1.0 5.0 10.5 19.0 21.1 3.5 40
P4KE 13A 12.4 13.7 1.0 5.0 11.1 18.2 22.0 3.5 40
P4KE 15 13.5 16.5 1.0 5.0 12.1 22.0 18.2 3.5 40
P4KE 15A 14.3 15.8 1.0 5.0 12.8 21.2 18.9 3.5 40
P4KE 16 14.4 17.6 1.0 5.0 12.9 23.5 17.0 3.5 40
P4KE 16A 15.2 16.8 1.0 5.0 13.6 22.5 17.8 3.5 40
P4KE 18 16.2 19.8 1.0 5.0 14.5 26.5 15.1 3.5 40
P4KE 18A 17.1 18.9 1.0 5.0 15.3 25.2 15.9 3.5 40
P4KE 20 18.0 22.0 1.0 5.0 16.2 29.1 13.7 3.5 40
P4KE 20A 19.0 21.0 1.0 5.0 17.1 27.7 14.4 3.5 40
P4KE 22 19.8 24.2 1.0 5.0 17.8 31.9 12.5 3.5 40
P4KE 22A 20.9 23.1 1.0 5.0 18.8 30.6 13.1 3.5 40
P4KE 24 21.6 26.4 1.0 5.0 19.4 34.7 11.5 3.5 40
P4KE 24A 22.8 25.2 1.0 5.0 20.5 33.2 12.0 3.5 40
P4KE 27 24.3 29.7 1.0 5.0 21.8 39.1 10.2 3.5 40
P4KE 27A 25.7 28.4 1.0 5.0 23.1 37.5 10.7 3.5 40
P4KE 30 27.0 33.0 1.0 5.0 24.3 43.5 9.2 3.5 40
P4KE 30A 28.5 31.5 1.0 5.0 25.6 41.4 9.7 3.5 40
P4KE 33 29.7 36.3 1.0 5.0 26.8 47.7 8.4 3.5 40
P4KE 33A 31.4 34.7 1.0 5.0 28.2 45.7 8.8 3.5 40
P4KE 36 32.4 39.6 1.0 5.0 29.1 52.0 7.7 3.5 40
P4KE 36A 34.2 37.8 1.0 5.0 30.8 49.9 8.0 3.5 40
P4KE 39 35.1 42.9 1.0 5.0 31.6 56.4 7.1 3.5 40
P4KE 39A 37.1 41.0 1.0 5.0 33.3 53.9 7.4 3.5 40
P4KE 43 38.7 47.3 1.0 5.0 34.8 61.9 6.5 3.5 40
P4KE 43A 40.9 45.2 1.0 5.0 36.8 59.3 6.7 3.5 40
P4KE 47 42.3 51.7 1.0 5.0 38.1 67.8 5.9 3.5 40
P4KE 47A 44.7 49.4 1.0 5.0 40.2 64.8 6.2 3.5 40
P4KE 51 45.9 56.1 1.0 5.0 41.3 73.5 5.4 3.5 40
P4KE 51A 48.5 53.6 1.0 5.0 43.6 70.1 5.7 3.5 40
P4KE 56 50.4 61.6 1.0 5.0 45.4 80.5 5.0 3.5 40
P4KE 56A 53.2 58.8 1.0 5.0 47.8 77.0 5.2 3.5 40
P4KE 62 55.8 68.2 1.0 5.0 50.2 89.0 4.5 3.5 40
P4KE 62A 58.9 65.1 1.0 5.0 53.0 85.0 4.7 3.5 40
P4KE 68 61.2 74.8 1.0 5.0 55.1 98.0 4.1 3.5 40
P4KE 68A 64.6 71.4 1.0 5.0 58.1 92.0 4.3 3.5 40
P4KE 75 67.5 82.5 1.0 5.0 60.7 108 3.7 3.5 40
P4KE 75A 71.3 78.8 1.0 5.0 64.1 103 3.9 3.5 40
P4KE 82 73.8 90.2 1.0 5.0 66.4 118 3.4 3.5 40
P4KE 82A 77.9 86.1 1.0 5.0 70.1 113 3.5 3.5 40
P4KE 91 81.9 100 1.0 5.0 73.7 131 3.1 3.5 40
P4KE 91A 86.5 95.6 1.0 5.0 77.8 125 3.2 3.5 40
P4KE 100 90 110 1.0 5.0 81.0 144 2.8 3.5 40
P4KE 100A 95 105 1.0 5.0 85.5 137 2.9 3.5 40
Suffix Unidirectional No suffix ±10% of VBR(Typ)
A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional C ±10% of VBR(Typ)
CA ±5% of VBR(Typ)

 

,
TVS (400W) (DO-41)
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
DOWN 
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
P4KE 110 99 121 1.0 5.0 89.2 158 2.5 3.5 40
P4KE 110A 105 116 1.0 5.0 94.0 152 2.6 3.5 40
P4KE 120 108 132 1.0 5.0 97.2 173 2.3 3.5 40
P4KE 120A 114 126 1.0 5.0 102 165 2.4 3.5 40
P4KE 130 117 143 1.0 5.0 105 187 2.1 3.5 40
P4KE 130A 124 137 1.0 5.0 111 179 2.2 3.5 40
P4KE 150 135 165 1.0 5.0 121 215 1.9 3.5 40
P4KE 150A 143 158 1.0 5.0 128 207 1.9 3.5 40
P4KE 160 144 176 1.0 5.0 130 230 1.7 3.5 40
P4KE 160A 152 168 1.0 5.0 136 219 1.8 3.5 40
P4KE 170 153 187 1.0 5.0 138 244 1.6 3.5 40
P4KE 170A 162 179 1.0 5.0 145 234 1.7 3.5 40
P4KE 180 162 198 1.0 5.0 146 258 1.6 3.5 40
P4KE 180A 171 189 1.0 5.0 154 246 1.6 3.5 40
P4KE 200 180 220 <, /td> 1.0 5.0 162 287 1.4 3.5 40
P4KE 200A 190 210 1.0 5.0 171 274 1.5 3.5 40
P4KE 220 198 242 1.0 5.0 175 344 1.2 6.5 40
P4KE 220A 209 231 1.0 5.0 185 328 1.2 6.5 40
P4KE 250 225 275 1.0 5.0 202 360 1.1 6.5 40
P4KE 250A 238 263 1.0 5.0 214 344 1.2 6.5 40
P4KE 300 270 330 1.0 5.0 243 430 0.93 6.5 40
P4KE 300A 285 315 1.0 5.0 256 414 1.0 6.5 40
P4KE 350 315 385 1.0 5.0 284 504 0.79 6.5 40
P4KE 350A 333 368 1.0 5.0 300 482 0.83 6.5 40
P4KE 400 360 440 1.0 5.0 324 574 0.70 6.5 40
P4KE 400A 380 420 1.0 5.0 342 548 0.73 6.5 40
P4KE 440 396 484 1.0 5.0 356 631 0.63 6.5 40
P4KE 440A 418 462 1.0 5.0 376 602 0.66 6.5 40
 
Suffix Unidirectional No suffix ±10% of VBR(Typ)
A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional C ±10% of VBR(Typ)
CA ±5% , of VBR(Typ)

 

TVS (400W) (SMA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
Marking
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
DWON
UNI
BI
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
P4SMA 6.8A 6.8A 6.8C 6.46 7.14 10 1000 5.80 10.5 38.1 3.5 40
P4SMA 7.5A 7.5A 7.5C 7.13 7.88 10 500 6.40 11.3 35.4 3.5 40
P4SMA 8.2A 8.2A 8.2C 7.79 8.61 10 200 7.02 12.1 33.1 3.5 40
P4SMA 9.1A 9.1A 9.1C 8.65 9.56 1.0 50 7.78 13.4 29.9 3.5 40
P4SMA 10A 10A 10C 9.5 10.5 1.0 10 8.55 14.5 27.6 3.5 40
P4SMA 11A 11A 11C 10.5 11.6 1.0 5.0 9.40 15.6 25.6 3.5 40
P4SMA 12A 12A 12C 11.4 12.6 1.0 5.0 10.2 16.7 24.0 3.5 40
P4SMA 13A 13A 13C 12.4 13.7 1.0 5.0 11.1 18.2 22.0 3.5 40
P4SMA 15A 15A 15C 14.3 15.8 1.0 5.0 12.8 21.2 18.9 3.5 40
P4SMA 16A 16A 16C 15.2 16.8 1.0 5.0 13.6 22.5 17.8 3.5 40
P4SMA 18A 18A 18C 17.1 18.9 1.0 5.0 15.3 25.2 15.9 3.5 40
P4SMA 20A 20A 20C 19.0 21.0 1.0 5.0 17.1 27.7 14.4 3.5 40
P4SMA 22A 22A 22C 20.9 23.1 1.0 5.0 18.8 30.6 13.1 3.5 40
P4SMA 24A 24A 24C 22.8 25.2 1.0 5.0 20.5 33.2 12.0 3.5 40
P4SMA 27A 27A 27C 25.7 28.4 1.0 5.0 23.1 37.5 10.7 3.5 40
P4SMA 30A 30A 30C 28.5 31.5 1.0 5.0 25.6 41.4 9.7 3.5 40
P4SMA 33A 33A 33C 31.4 34.7 1.0 5.0 28.2 45.7 8.8 3.5 40
P4SMA 36A 36A 36C 34.2 37.8 1.0 5.0 30.8 49.9 8.0 3.5 40
P4SMA 39A 39A 39C 37.1 41.0 1.0 5.0 33.3 53.9 7.4 3.5 40
P4SMA 43A 43A 43C 40.9 45.2 1.0 5.0 36.8 59.3 6.7 3.5 40
P4SMA 47A 47A 47C 44.7 49.4 1.0 5.0 40.2 64.8 6.2 3.5 40
P4SMA 51A 51A 51C 48.5 53.6 1.0 5.0 43.6 70.1 5.7 3.5 40
P4SMA 56A 56A 56C 53.2 58.8 1.0 5.0 47.8 77.0 5.2 3.5 40
P4SMA 62A 62A 62C 58.9 65.1 1.0 5.0 53.0 85.0 4.7 3.5 40
P4SMA 68A 68A 68C 64.6 71.4 1.0 5.0 58.1 92.0 4.3 3.5 40
P4SMA 75A 75A 75C 71.3 78.8 1.0 5.0 64.1 103 3.9 3.5 40
P4SMA 82A 82A 82C 77.9 86.1 1.0 5.0 70.1 113 3.5 3.5 40
P4SMA 91A 91A 91C 86.5 95.6 1.0 5.0 77.8 125 3.2 3.5 40
P4SMA 100A 100A 100C 95 105 1.0 5.0 85.5 137 2.9 3.5 40
P4SMA 110A 110A 110C 105 116 1.0 5.0 94.0 152 2.6 3.5 40
P4SMA 120A 120A 120C 114 126 1.0 5.0 102 165 2.4 3.5 40
P4SMA 130A 130A 130C 124 137 1.0 5.0 111 179 2.2 3.5 40
P4SMA 150A 150A 150C 143 158 1.0 5.0 128 207 1.9 3.5 40
P4SMA 160A 160A 160C 152 168 1.0 5.0 136 219 1.8 3.5 40
P4SMA 170A 170A 170C 162 179 1.0 5.0 145 234 1.7 3.5 40
P4SMA 180A 180A 180C 171 189 1.0 5.0 154 246 1.6 3.5 40
P4SMA 200A 200A 200C 190 210 1.0 5.0 171 274 1.5 3.5 40
P4SMA 220A 220A 220C 209 231 1.0 5.0 185 328 1.2 6.5 40
P4SMA 250A 250A 250C 238 263 1.0 5.0 214 344 1.2 6.5 40
P4SMA 300A 300A 300C 285 315 1.0 5.0 256 414 1.0 6.5 40
P4SMA 350A 350A 350C 333 368 1.0 5.0 300 482 0.83 6.5 40
P4SMA 400A 400A 400C 380 420 1.0 5.0 342 548 0.73 6.5 40
P4SMA 440A 440A 440C 418 462 1.0 5.0 376 602 0.66 6.5 40
 
Suffix Unidirectional A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional CA ±5% of VBR(Typ)

 

<, TD bgColor=#ffffff>20A
TVS (SMAJseries, 400W) (SMA)
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
Marking
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
DWON
UNI
BI
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
SMAJ 5.0 AD WD 6.40 7.81 10 800 5.0 9.6 41.7 3.5 40
SMAJ 5.0A AE WE 6.40 7.08 10 800 5.0 9.2 43.5 3.5 40
SMAJ 6.0 AF WF 6.67 8.15 10 800 6.0 11.4 35.1 3.5 40
SMAJ 6.0A AG WG 6.67 7.37 10 800 6.0 10.3 38.8 3.5 40
SMAJ 6.5 AH WH 7.22 8.82 10 500 6.5 12.3 32.5 3.5 40
SMAJ 6.5A AK WK 7.22 7.98 10 500 6.5 11.2 <, /td> 35.7 3.5 40
SMAJ 7.0 AL WL 7.78 9.51 10 200 7.0 13.3 30.1 3.5 40
SMAJ 7.0A AM WM 7.78 8.60 10 200 7.0 12.0 33.3 3.5 40
SMAJ 7.5 AN WN 8.33 10.3 1.0 100 7.5 14.3 28.0 3.5 40
SMAJ 7.5A AP WP 8.33 9.21 1.0 100 7.5 12.9 31.0 3.5 40
SMAJ 8.0 AQ WQ 8.89 10.9 1.0 50 8.0 15.0 26.7 3.5 40
SMAJ 8.0A AR WR 8.89 9.83 1.0 50 8.0 13.6 29.4 3.5 40
SMAJ 8.5 AS WS 9.44 11.5 1.0 10 8.5 15.9 25.2 3.5 40
SMAJ 8.5A AT WT 9.44 10.4 1.0 10 8.5 14.4 27.8 3.5 40
SMAJ 9.0 AU WU 10.0 12.2 1.0 5.0 9.0 16.9 23.7 3.5 40
SMAJ 9.0A AV WV 10.0 11.1 1.0 5.0 9.0 15.4 26.0 3.5 40
SMAJ 10 AW WW 11.1 13.6 1.0 5.0 10 18.8 21.3 3.5 40
SMAJ 10A AX WX 11.1 12.3 1.0 5.0 10 17.0 23.5 3.5 40
SMAJ 11 AY WY 12.2 14.9 1.0 5.0 11 20.1 19.9 3.5 40
SMAJ 11A AZ WZ 12.2 13.5 1.0 5.0 11 18.2 22.0 3.5 40
SMAJ 12 BD XD 13.3 16.3 1.0 5.0 12 22.0 18.2 3.5 40
SMAJ 12A BE XE 13.3 14.7 1.0 5.0 12 19.9 20.1 3.5 40
SMAJ 13 BF XF 14.4 17.6 1.0 5.0 13 23.8 16.8 3.5 40
SMAJ 13A BG XG 14.4 15.9 1.0 5.0 13 21.5 18.6 3.5 40
SMAJ 14 BH XH 15.6 19.1 1.0 5.0 14 25.8 15.5 3.5 40
SMAJ 14A BK XK 15.6 17.2 1.0 5.0 14 23.2 17.2 3.5 40
SMAJ 15 BL XL 16.7 20.4 1.0 5.0 15 26.9 14.9 3.5 40
SMAJ 15A BM XM 16.7 18.5 1.0 5.0 15 24.4 16.4 3.5 40
SMAJ 16 BN XN 17.8 21.8 1.0 5.0 16 28.8 13.9 3.5 40
SMAJ 16A BP XP 17.8 19.7 1.0 5.0 16 26.0 15.4 3.5 40
SMAJ 17 BQ XQ 18.9 23.1 1.0 5.0 17 30.5 13.1 3.5 40
SMAJ 17A BR XR 18.9 20.9 1.0 5.0 17 27.6 14.5 3.5 40
SMAJ 18 BS XS 20.0 24.4 1.0 5.0 18 32.2 12.4 3.5 40
SMAJ 18A BT XT 20.0 22.1 1.0 5.0 18 29.2 13.7 3.5 40
SMAJ 20 BU XU 22.2 27.1 1.0 5.0 20 35.8 11.2 3.5 40
SMAJ BV XV 22.2 24.5 1.0 5.0 20 32.4 12.3 3.5 40
SMAJ 22 BW XW 24.4 29.8 1.0 5.0 22 39.4 10.2 3.5 40
SMAJ 22A BX XX 24.4 26.9 1.0 5.0 22 35.5 11.3 3.5 40
SMAJ 24 BY XY 26.7 32.6 1.0 5.0 24 43.0 9.3 3.5 40
SMAJ 24A BZ XZ 26.7 29.5 1.0 5.0 24 38.9 10.3 3.5 40
SMAJ 26 CD YD 28.9 35.3 1.0 5.0 26 46.6 8.6 3.5 40
SMAJ 26A CE YE 28.9 31.9 1.0 5.0 26 42.1 9.5 3.5 40
SMAJ 28 CF YF 31.1 38.0 1.0 5.0 28 50.0 8.0 3.5 40
SMAJ 28A CG YG 31.1 34.4 1.0 5.0 28 45.4 8.8 3.5 40
SMAJ 30 CH YH 33.3 40.7 1.0 5.0 30 53.5 7.5 3.5 40
SMAJ 30A CK YK 33.3 36.8 1.0 5.0 30 48.4 8.3 3.5 40
SMAJ 33 CL YL 36.7 44.9 1.0 5.0 33 59.0 5.1 3.5 40
SMAJ 33A CM YM 36.7 40.6 1.0 5.0 33 53.3 5.6 3.5 40
SMAJ 36 CN YN 40.0 48.9 1.0 5.0 36 64.3 4.7 3.5 40
SMAJ 36A CP YP 40.0 44.2 1.0 5.0 36 58.1 5.2 3.5 40
SMAJ 40 CQ YQ 44.4 54.3 1.0 5.0 40 71.4 4.2 3.5 40
SMAJ 40A CR YR 44.4 49.1 1.0 5.0 40 64.5 4.7 3.5 40
SMAJ 43 CS YS 47.8 58.4 1.0 5.0 43 76.7 3.9 3.5 40
SMAJ 43A CT YT 47.8 52.8 1.0 5.0 43 69.4 4.3 3.5 40
SMAJ 45 CU YU 50.0 61.1 1.0 5.0 45 80.3 3.7 3.5 40
SMAJ 45A CV YV 50.0 55.3 1.0 5.0 45 72.7 4.1 3.5 40
SMAJ 48 CW YW 53.3 65.1 1.0 5.0 48 85.5 3.5 3.5 40
SMAJ 48A CX YX 53.3 58.9 1.0 5.0 48 77.4 3.9 3.5 40
Suffix Unidirectional No suffix ±10% of VBR(Typ)
A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional C ±10% of VBR(Typ)
CA ±5% of VBR(Typ)

 

TVS (SMAJseries, 400W) (SMA)
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
Marking
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
DWON
UNI
BI
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
SMAJ 51 CY YY 56.7 69.3 1.0 5.0 51 91.1 3.3 3.5 40
SMAJ 51A CZ YZ 56.7 62.7 1.0 5.0 51 82.4 3.6 3.5 40
SMAJ 54 RD ZD 60.0 73.3 1.0 5.0 54 96.3 3.1 3.5 40
SMAJ 54A RE ZE 60.0 66.3 1.0 5.0 54 87.1 3.4 3.5 40
SMAJ 58 RF ZF 64.4 78.7 1.0 5.0 58 103 2.9 3.5 40
SMAJ 58A RG ZG 64.4 71.2 1.0 5.0 58 93.6 3.2 3.5 40
SMAJ 60 RH ZH 66.7 81.5 1.0 5.0 60 107 2.8 3.5 40
SMAJ 60A RK ZK 66.7 73.7 1.0 5.0 60 96.8 3.1 3.5 40
SMAJ 64 RL ZL 71.1 86.9 1.0 5.0 64 114 2.6 3.5 40
SMAJ 64A RM ZM 71.1 78.6 1.0 5.0 64 103 2.9 3.5 40
SMAJ 70 RN ZN 77.8 95.1 1.0 5.0 70 125 2.4 3.5 40
SMAJ 70A RP ZP 77.8 86.0 1.0 5.0 70 113 2.7 3.5 40
SMAJ 75 RQ ZQ 83.3 102 1.0 5.0 75 134 2.2 3.5 40
SMAJ 75A RR ZR 83.3 92.1 1.0 5.0 75 121 2.5 3.5 40
SMAJ 78 RS ZS 86.7 106 1.0 5.0 78 139 2.2 3.5 40
SMAJ 78A RT ZT 86.7 95.8 1.0 5.0 78 126 2.4 3.5 40
SMAJ 85 RU ZU 94.4 115 1.0 5.0 85 151 2.0 3.5 40
SMAJ 85A RV ZV 94.4 104 1.0 5.0 85 137 2.2 3.5 40
SMAJ 90 RW ZW 100 122 1.0 5.0 90 160 1.9 3.5 40
SMAJ 90A RX ZX 100 111 1.0 5.0 90 146 2.1 3.5 40
SMAJ 100 RY ZY 111 136 1.0 5.0 100 179 1.7 3.5 40
SMAJ 100A RZ ZZ 111 123 1.0 5.0 100 162 1.9 3.5 40
SMAJ 110 SD VD 122 149 1.0 5.0 110 196 1.5 3.5 40
SMAJ 110A SE VE 122 135 1.0 5.0 110 177 1.7 3.5 40
SMAJ 120 SF VF 133 163 1.0 5.0 120 214 1.4 3.5 40
SMAJ 120A SG VG 133 147 1.0 5.0 120 193 1.6 3.5 40
SMAJ 130 SH VH 144 176 1.0 5.0 130 231 1.3 3.5 40
SMAJ 130A SK VK 144 159 1.0 5.0 130 209 1.4 3.5 40
SMAJ 150 SL VL 167 204 1.0 5.0 150 268 1.1 3.5 40
SMAJ 150A SM VM 167 185 1.0 5.0 150 243 1.2 3.5 40
SMAJ 160 SN VN 178 218 1.0 5.0 160 287 1.0 3.5 40
SMAJ 160A SP VP 178 197 1.0 5.0 160 259 1.2 3.5 40
SMAJ 170 SQ VQ 189 231 1.0 5.0 170 304 1.0 3.5 40
SMAJ 170A SR VR 189 209 1.0 5.0 170 275 1.1 3.5 40
SMAJ 188 ST VT 209 255 1.0 5.0 188 344 0.9 3.5 40
SMAJ 188A SS VS 209 231 1.0 5.0 188 328 0.9 3.5 40
 
Suffix Unidirectional No suffix ±10% of VBR(Typ)
A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional C ±10% of VBR(Typ)
CA ±5% of VBR(Typ)

版权所有 © 2012 苏州查斯特电子有限公司 苏ICP备12039779号-1 技术支持 汇成传媒
电话:0086-512-66076698 传真:0086-512-66329880 手机:13962168280 (柳先生) 邮箱:andy@suzhoutrust.com